Reglement


Het is verboden: 
 1. De gevangen vis mee te nemen, de vis dient direct in hetzelfde water te worden terug gezet. 
 2. Een leefnet, bewaarzak of ander middel om vis mee te houden te gebruiken. 
 3. Meer dan 10 levende aasvisjes in bezit te hebben. 

Algemeen
 1. De sportvisser dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen en voorwaarden zoals vermeld in de Gezamelijke lijst van Viswateren en aanvullingen. Aangevuld vanuit de vereniging met onderstaande punten.
 2. De sportvisser is persoonlijk aansprakelijk voor handelingen.
 3. Desgevraagd dient de Verenigingslijst van Viswateren en (jeugd-)vispas aan oevereigearen, beheerders, verenigigscontroleurs en opsporingsambtenaren ter inzage te worden gegeven.
 4. Het houden van viswedstrijden is slechts toegestaan na verkregen schriftelijke toestemming van de vereniging.
 5. Voeren is toegestaan met uitsluitend stoffen die het watermilieu niet belasten tot maximaal 1 liter droogvoer per dag.
 6. Nachtvissen is uitsluitend toegestaan:
 • Gedurende de maanden juni, juli en augustus in de Kanalen, de Beatrixhaven, het Bassin, de Dousbergvijver, stadsvijver de Vijf Koppen, de Pietersplas en het Grindgat voor zover aangegeven op het kaartje.
 • Gedurende het hele jaar in de Maas, het Verbindingskanaal, de Zuid-Willemsvaart en de Geusselt- en Parkvijvers.
 • Met uitzondering van:  de oostoever van de Maas tussen de ingang van de Pietersplas en de ingang van de Jachthaven te Eijsden De gedeelten in de Zuid-Willemsvaart waar woonarken gelegen zijn.    


Indien men één van de punten van dit reglement overtreedt, wordt men geacht zonder toestemming te vissen (art. 21 Visserijwet). Bij geconstateerde overtreding kan de (jeugd-) Vispas door opsporingsambtenaren, verenigingscontroleurs of bestuursleden worden ingenomen.